LOGO

Beschrijving Logo

Het logo is ontworpen door Dhr. Hub Wouters en hij is lid geweest van het Sint Catharinakoor van
25-11-1962 t/m 31-12-1999.

Sint Gregoriuskoor

In het midden van het logo is de toren van de Sint Martinuskerk afgebeeld ter herinnering aan de parochie Sint Martinus. Dat was de parochie waar het Sint Gregoriuskoor de diensten heeft gezongen en waar het koor de thuishaven had.

Sint Catharinakoor

Het logo heeft het model van een medaille ter herinnering aan de parochie Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Dat was de parochie waar het Sint Catharinakoor de diensten gezongen heeft en waar het koor zijn thuishaven had.

Sint Martinuskoor

De naam van het Sint Martinuskoor staat in de rand van het logo.
Deze is in de buitenring geplaatst als symbool voor het opgaan van het Sint Catharinakoor en het Sint Gregoriuskoor in het Sint Martinuskoor per 01-01-2000.

De toren van de Sint Martinuskerk heeft nog een betekenis want hij staat ook voor de parochie waar het Sint Martinuskoor vanaf 01-01-2000 de diensten zingt en waar het koor zijn thuishaven heeft.

Het gezegde

In de volksmond sprak men over en weer vaak van:
”de overkant” of ”de andere kant”. Men bedoelde dan de parochie aan de andere zijde van de ”Riekswaeg”. De kerktoren in het logo is getekend gezien vanuit de woonkamer van dhr. Wouters (dus de achterkant). Meestal wordt de toren afgebeeld gezien vanaf de markt
(de voorkant). Met enige fantasie zou je dus kunnen zeggen dat het gezegde: ”de andere kant” ook in het logo verwerkt is.