REPERTOIRE

Het repertoire van het St. Martinuskoor

Bij de keuze van het muziek repertoire van ons koor wordt uitgegaan van wat er op liturgisch gebied wordt gevraagd. Datgene wat gezongen wordt moet dienstbaar zijn aan het liturgisch geheel. Als koor hebben we een dienende functie binnen de liturgie en dat komt vooral tot uiting in het ondersteunen van de volkszang en het zingen van de kerkelijk voorgeschreven wisselende gezangen.
Ook meerstemmige gezangen behoren tot ons repertoire. Daarnaast wordt er natuurlijk ook rekening gehouden met de mogelijkheden – mede afhankelijk van de bezetting – die een koor heeft.

Volkszang

Het zingen van een hoogmis is niet alleen een taak van het koor. Het aanwezige kerkvolk heeft hier ook een taak en wordt daarbij in de volkszang ondersteund door het koor.
De vaste gezangen van de mis (Kyrie, Gloria, Sanctus-Benedictus en Agnus Dei) zijn uitermate geschikt voor deze volkszang. We maken een keuze uit onderstaande missen:
Gregoriaanse Mis I – VIII – IX – XI – XVII en XVIII, waarbij dames én heren gezamenlijk de volkszang ondersteunen. De keuze uit deze missen wordt bepaald door het jaargetijde.
Elke zondag is er na de eerste lezing een antwoordpsalm en na de preek het Credo (de geloofsbelijdenis). Antwoordpsalm en Credo worden samen met het volk gezongen.
Na de zegen wordt vaak nog een lied uit de bundel Laus Deo gezongen samen met het volk.

Wisselende gezangen

Bij de wisselende gezangen (intredezang, tussenzang bij de lezingen en communiezang) wordt rekening gehouden met de gregoriaanse traditie waarbij de heren alleen zingen.
Zij zingen de introïtus, het alleluia en de communio. Elke zondag van het jaar heeft zijn eigen voorgeschreven gezangen. Behalve tijdens de vakantie-periode wordt altijd zoveel mogelijk gezongen wat door de kerk is voorgeschreven.

Meerstemmige gezangen

Bij speciale gelegenheden en op alle hoge feestdagen zingen we meerstemmige missen.
Momenteel kunnen we een keuze maken uit onderstaande Latijns-talige missen:

  •     ”Messe breve no. 7 in C aux chapelles” van Ch. Gounod;
  •     “Missa in honorem Angelorum” van J. Schouten;
  •     “Mis ter ere van O.L.Vr. van Lourdes” van J. Smeets;
  •     “St. Canisius-Messe opus 28” van J. Kircher;

Zo zingen we ook de Pastoral-Messe opus 110 van Ignaz Reimann, een feestelijke en goed in het gehoor liggende melodieuze mis.
Daar wij alle hoogmissen met gemengde bezetting zingen, worden bij de offerande en ná de communio meerstemmige gezangen gezongen. Dit om o.a. ook de betrokkenheid van de dames bij het koor te benadrukken. Het accent ligt hierbij op meerstemmige Latijns-talige en/of Nederlands-talige muziek uit verschillende stijlperiodes van de geschiedenis.
Andere talen komen ook, zij het in mindere mate, aan bod.
De keuze die gemaakt wordt uit de liederen is uiteindelijk liturgisch bepaald.