WANNEER ZINGEN WIJ

Wanneer zingen we?

Elke zondag wordt om 10.00 uur de hoogmis gezongen, waarbij de leden zoveel mogelijk aanwezig zijn. Tijdens die H. Mis worden de wisselende en de vaste Gregoriaanse gezangen gezongen. Deze worden aangevuld met een Nederlandse antwoordpsalm en twee meerstemmige liederen. Bij feestelijkheden zingen we ook de vaste gezangen meerstemmig. Bovendien zingen we alle begrafenissen en op verzoek van bruidsparen zingen we ook hun huwelijksmissen.

Repetities

Onze repetitie is op dinsdagavond in huize Franciscus, Om de Toren 1, 6191 KZ te Beek.
Wij repeteren van 19.00 uur tot ± 20.35 uur.
De heren repeteren daarna nog tot ± 21.00 uur het Gregoriaans van de volgende zondag.

Samenstelling en opbouw

Algemeen dirigent is dhr. Wim Wackers.

Algemeen organist is dhr. Eric Budé.

Voor huwelijken en begrafenissen hebben we meestal onze eigen organist E. Budé.

Vakantie

Tijdens onze zomervakantie vervallen de repetities.
We zingen wel met de beschikbare leden alle voorkomende kerkelijke vieringen.

Ontspanning

Eén keer per jaar zetten we de bloemetjes buiten. We hebben dan een feestavond. Een uitstekende gelegenheid om ook de achterban erbij te betrekken!

Verdere informatie

Wij kunnen nog heel goed mensen gebruiken, vooral tenoren en bassen. Hebt U belangstelling, kom dan eens een repetitie meemaken op een dinsdagavond in Huize Franciscus, Om de Toren 1, te Beek.

Alle overige informatie kunt u krijgen bij een van de volgende mensen

Voorzitter:Ans Doors-LempensTel. 06 – 46889385
Secretaris:Netty Hendriks-PackbierTel. 046- 437 34 99
Penningmeester:Yvonne Ramakers-KlinkersTel. 06 – 10062244
DirigentWim Wackers